اخبار برگزیده

به سوی عشق ...

 

نی : عبدالکریم عطایی

دف : مجید چرخیده

دف : میلاد افشارنژاد

                                                   دف و نی
                                                             


                                                      


به سوی عشق ...

به سوی عشق ...

به سوی عشق ...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها